Neobvyklé americké zvyky, které trápí zbytek světa

Proč tolik církevních denominací?

usplash.com

V porovnání s Evropou se v Americe nachází různorodé spektrum křesťanských denominací, což lze připsat historii země jako cílové destinace evropských kolonizátorů hledajících novou zemi, která by jim umožnila větší náboženskou svobodu než v jejich domovských zemích. V Evropě dominovaly hlavním náboženským praktikám katolické a protestantské sektářství, zatímco v Americe se jedinečná směsice náboženské rozmanitosti vynořila z touhy raných osadníků uniknout omezujícím tradičním náboženským institucím. Výsledkem je země s obrovským rozsahem křesťanských denominací a sekt, každá s vlastními jedinečnými praktikami, názory a kulturními vlivy. Tato bohatá historie náboženské rozmanitosti nadále ovlivňuje americkou kulturu a společnost dodnes.

24 of 24Next