10 zvířat, která mohou zmizet z planety Země, než vaše děti dospějí

Advertisement

Každý den se na světě uskuteční nové objevy a nové zvířecí druhy nejsou výjimkou. Jakkoli je však fascinující objevit něco dosud nepoznaného, nekonečná řada událostí nepřestává tlačit svět zvířat směrem k vyhynutí. Na základě vědeckých výzkumů máme povědomí o 1 až 4 bilionech zvířecích druhů.

Avšak lidská populace, využívání přírody, nebo bezprecedentní klimatické změny jsou některými z hlavních faktorů, které je předurčují k zániku.

podle své definice určuje, jakou rychlostí rostliny nebo zvířata vyhynou nezávisle na lidské existenci. Na základě této informace můžeme odvodit, že rychlost vymírání mizejících druhů je tisíckrát vyšší než standardní hodnota. Následkem toho denně vyhyne mezi 150 až 200 zvířecích druhů.

Nebylo jednoduché vybrat ze všech existujících druhů pouze deset. Příliš mnoho zvířat se dnes potýká s rizikem vymření a tento text slouží jednoduše jako podnět k uvědomění. Pravdou je, že oběťmi vymírání se v budoucnu mohou stát další miliony dosud neznámých druhů.

 

Orangutan sumaterský

pexels.com

Kriticky ohrožený druh. Populace orangutanů sumaterských se za posledních 75 let snížila o 80 %.

Prev1 of 10

Advertisement